Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Uncategorized

Uncategorized

Perunkirjoitus on verosuunnittelua

Perunkirjoitus

  • tehnyt

Perukirja on veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Lisäksi perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuus- ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenevät perittävän ja mahdollisen lesken varat ja velat… Lue lisää »Perunkirjoitus

Testamentti tulee laatia säännösten mukaisesti

Testamentin muotovaatimukset

  • tehnyt

Muotovaatimukset lisäävät oikeuselämässä selvyyttä ja varmuutta, mutta niillä on myös haitallisia vaikutuksia. Muotovaatimukset hidastavat usein oikeustoimien tekemistä sekä tuottavat epämukavuutta ja mahdollisesti lisäkustannuksia oikeustoimeen osallisille.… Lue lisää »Testamentin muotovaatimukset

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja tämän oikeuden murtaminen

  • tehnyt

Kieltäytymisoikeuden tarkoitus Oikeudenkäymiskaaren mukaan jokaisella on velvollisuus saapua tuomioistuimeen kuultavaksi todistelutarkoituksessa. Asianosaisen läheisellä on kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeuden tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen… Lue lisää »Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja tämän oikeuden murtaminen

Testamentin tulkinnasta

  • tehnyt

Vuoden 1935 lainvalmistelukunnan ehdotuksessa todetaan testamentin tulkinnasta muun muassa seuraavalla tavalla: ”Nyttemmin on kuitenkin vallitsevana se mielipide, että testamenttia on, mikäli testamentintekijän tarkoitus saadaan selvitetyksi,… Lue lisää »Testamentin tulkinnasta