Lahjoitettaessa kiinteistöä tulee huomioida maakaaren sääntely. Maakaaren 2 luvun 1 §:n perusteella lahjakirjasta on käytävä ilmi lahjoitustarkoitus, lahjoitettava kiinteistö sekä lahjoittaja ja lahjoituksen saaja. Myyjän sekä ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava lahjakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjoitus kaikkien lahjakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa, ellei lahjoitusta tehdä sähköisesti maakaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä.

Perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 18 §:n mukaan lahjavero tulee maksettavaksi, kun lahjana siirretään omaisuutta toiselle lahjanantajan tai lahjansaajan asuessa lahjoitushetkellä Suomessa. Lahjaveron suorittamisvelvollisuus alkaa, kun lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa. Lahjaveron perusteeksi tulee se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa vapailla markkinoilla. Jos kiinteistö lahjoitetaan omalle lapselle, niin lahjakirjaan kannattaa ottaa nimenomainen maininta siitä, ettei kyseessä ole ennakkoperintö. Jos kyseistä mainintaa ei lahjakirjassa ole, niin lahjoitettu kiinteistö hyvin todennäköisesti lasketaan vielä perintötilanteessa lapsen perintöosuuteen, jolloin jo maksetun lahjaveron lisäksi tulee samasta omaisuudesta maksettavaksi myös jonkin verran perintöveroa.

Jos kiinteistön lahjoittaja pidättää itsellään tai lahjoittaa kolmannelle hallintaoikeuden luovutettavaan kiinteistöön, niin lahjan arvosta saa vähentää hallintaoikeuden arvon laskettaessa lahjaveron määrää. Verohallinnon ohjeiden mukaan vapaa-ajan asunnon hallintaoikeuden arvo saadaan laskemalla 3 prosenttia kesämökkikiinteistön käyvän arvon ja PerVL 10 §:stä löytyvän ikäkertoimen tulosta. Kolmen prosentin tilalla käytetään 5 prosenttia, kun on kyse muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä tai arvo-osuustilistä. Hallintaoikeuden saaminen lahjana ei aiheuta veroseuraamuksia, sillä ainoastaan omistusoikeuden saaminen vastikkeetta on lahjaverolla verotettava saanto.