Edunvalvontavaltuutus

Testamentti

Keskinäinen testamentti

Avioehtosopimus

Lahjakirja

Hoitotahto ja hoivatahto

Perunkirjoitus/perukirja

Osituskirja

Perinnönjakokirja


Oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa avustaminen


Oikeudellinen neuvonta

Jäämistösuunnittelu

Jäämistö- ja avioero-ositus

Kuolinpesän selvittäminen

Lapsen elatusapu

Perinnönjako

Pesänjako

Sukupolvenvaihdokset

Vahingonkorvausneuvonta

Verosuunnittelu