Apua edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen, lakitoimisto Helsinki

Edunvalvontavaltuutuksella voi turvata omaa tulevaisuuttaan

Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen asiakirja, jonka laatimalla voi varmistaa oman elämänlaadun ja omien arvojen kunnioittamisen tilanteessa, jossa ei enää itse pysty omista asioistaan päättämään tai niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia hyvissä ajoin, sillä laatimishetkellä tulee ymmärtää valtuutuksen merkitys ja sisältö. Jos tekohetkellä on hyvin iäkäs tai on esimerkiksi saanut muistisairausdiagnoosin, on Lue lisää…

Laadi edunvalvontavaltakirja Lakitoimisto Helsinki

Edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimukset

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on tullut voimaan 1.11.2007. Kyseinen laki säätelee sen, mitä edunvalvontavaltakirjan tulee sisältää, että se katsotaan päteväksi edunvalvontavaltuutukseksi. Edunvalvontavaltuutuksen vähimmäissisältö Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti. Valtakirjassa tulee olla henkilötiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta sekä mahdollisista vara- ja sijaisvaltuutetuista. Valtakirjasta on käytävä ilmi valtuuttamistarkoitus ja ne asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan Lue lisää…

Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun roolit edunvalvontavaltuutuksessa

Varsinainen valtuutettu ei voi edustaa päämiestään esteellisyystilanteissa. Muun muassa tästä johtuen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 4.1 §:n mukaan valtuuttaja voi nimetä varavaltuutetun. Saman säännöksen nojalla valtuuttaja voi myös nimetä toissijaisen valtuutetun esimerkiksi sen varalta, että varsinainen valtuutettu luopuu tehtävästään. Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun tehtävän välinen eroavaisuus on siis siinä, että varavaltuutettu Lue lisää…