Lapsella on oikeus elatusapuun

Hoitovapaalle jäämisen vaikutus elatusavun määrään (KKO 2020:60)

Tapaus ja alempien oikeusasteiden ratkaisut Hoitovapaalle jääneen isä E:n neljä lasta olivat käräjäoikeudessa vaatineet, että heidän isänsä tulee velvoittaa suorittamaan heille elatusapua. Elatusavun määrän osalta lasten mielestä heidän isänsä hoitovapaan aikaista elatuskykyä oli arvioitava sen mukaan, mitkä hänen tulonsa olisivat olleet, jos hän olisi ollut töissä. Isä E katsoi, että Lue lisää…