Ennakkoperintö ja leski

Ennakkoperintövastike – ennakkoperintöön liittyvä lesken suoja

Jos ensin kuollut puoliso on antanut avioliiton aikana perintökaaren (PK) 6 luvussa tarkoitetun ennakkoperinnön, heikentää lahjoitus lesken asemaa, jos sitä ei oteta huomioon jäämistöosituksessa. Ennakkoperintö on ei-tavanomainen lahja, jonka perittävä on antanut eläessään rintaperilliselleen ja joka on otettava huomioon laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän kuoleman jälkeen perillisen arvomääräistä perintöosaa. Ennakkoperintö (lahja) Lue lisää…

Restituutioperiaate lesken suojana

On mahdollista, että ositusperusteen syntyhetken ja osituksen välisenä aikana toinen ositustaho pyrkii hukkamaan omaisuutta toisen vahingoksi. Avioliittolain (AL) vastikesäännöksiä tai AL 40a §:ää ei voida soveltaa tällaisiin tilanteisiin. Kyseisenä ajanjaksona tehtyihin omaisuuden määräämistoimiin voidaan kuitenkin puuttua restituutioperiaatteen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että osituslaskelma tehdään ikään kuin hukattu omaisuus olisi yhä Lue lisää…