Perunkirjoitus on verosuunnittelua

Perunkirjoitus

Perukirja on veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Lisäksi perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuus- ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenevät perittävän ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perittävän kuolinpesän osakkaat. Perittävän varat ja velat merkitään ja arvostetaan perukirjaan sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolinhetkellä. Samoin toimitaan aviolesken osalta. Perukirjasta ja sen Lue lisää…