Rikoslain soveltaminen

Rangaistuksen määräämisestä

Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat Rikosoikeudellinen rangaistus on viranomaisen lain nojalla määräämä oikeudellinen seuraamus. Rangaistus tuomitaan tekijälle lain rikkomisen johdosta ja sen katsotaan sisältävän tekijään kohdistuvan moitteen. Rangaistus on haitallinen seuraamus, sillä se merkitsee kielteisen kokemuksen tai kärsimyksen aiheuttamista. Rangaistuksen tunnusmerkeistä keskeisin on rankaisuvallan perustuminen lakiin. Rangaistuksen määräämisen tavoitteena on säädettyjen kieltojen Lue lisää…