Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun roolit edunvalvontavaltuutuksessa

Varsinainen valtuutettu ei voi edustaa päämiestään esteellisyystilanteissa. Muun muassa tästä johtuen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 4.1 §:n mukaan valtuuttaja voi nimetä varavaltuutetun. Saman säännöksen nojalla valtuuttaja voi myös nimetä toissijaisen valtuutetun esimerkiksi sen varalta, että varsinainen valtuutettu luopuu tehtävästään. Varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun tehtävän välinen eroavaisuus on siis siinä, että varavaltuutettu Lue lisää…