Lakipalvelut henkilöasiakkaille

Ammattitaidolla luottamuksellisesti ja joutuisasti

Yhteistyön aloittaminen

Jussi-Pekka Hanhela
OTM, LitM

040 557 3578
toimisto@perheasiat.fi

Laajasuontie 4
00320 Helsinki

Lakitoimisto JPH somessa

Yksilöllisesti laaditut testamentit ja edunvalvontavaltuutukset sekä muut perhe- ja perintöasiat ammattitaidolla nopeasti ja edullisesti.Artikkelit

Edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimukset

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on tullut voimaan 1.11.2007. Kyseinen laki säätelee sen, mitä edunvalvontavaltakirjan tulee sisältää, että se katsotaan päteväksi edunvalvontavaltuutukseksi. Edunvalvontavaltuutuksen vähimmäissisältö Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti. Valtakirjassa tulee olla henkilötiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta sekä mahdollisista vara- Lue lisää…

Perunkirjoitus

Perukirja on veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten. Lisäksi perukirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuus- ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenevät perittävän ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä perittävän kuolinpesän osakkaat. Perittävän varat ja velat merkitään ja Lue lisää…

Ota yhteyttä

040 557 3578

toimisto@perheasiat.fi

Laajasuontie 4, 00320 Helsinki

ma-pe 9-17