Tapaus ja alempien oikeusasteiden ratkaisut

Asiassa sovellettavat säännökset

Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun arvioimiseksi

Hoitovapaan aikaisen elatuskyvyn arviointi

Isän elatuskyvyn ja elatusavun määrän arviointi

KKO:n ratkaisun merkitys

Kategoriat: Perheoikeus