Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen asiakirja, jonka laatimalla voi varmistaa oman elämänlaadun ja omien arvojen kunnioittamisen tilanteessa, jossa ei enää itse pysty omista asioistaan päättämään tai niitä hoitamaan.

Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia hyvissä ajoin, sillä laatimishetkellä tulee ymmärtää valtuutuksen merkitys ja sisältö. Jos tekohetkellä on hyvin iäkäs tai on esimerkiksi saanut muistisairausdiagnoosin, on hyvä hankkia valtuutuksen liitteeksi ajantasainen lääkärinlausunto kelpoisuudesta tehdä kyseinen asiakirja.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella ei menetä omia oikeuksiaan kenellekään, vaan valtuutus otetaan käyttöön vasta sitten, jos sen tekijä tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen varautuu toimintakyvyttömyyteen ja vahvistaa omaa itsemääräämisoikeuttaan. Edunvalvontavaltuutuksen avulla valtuutetuksi nimetty luotettu läheinen saa oikeuden hoitaa talouteen ja omaisuuteen sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita mahdollisimman helposti ja joustavasti, ilman digi- ja väestötietoviraston jatkuvaa valvontaa ja byrokratiaa. Edunvalvontavaltuutettuna toimiminen on helpompaa ja useimmiten edullisempaa kuin edunvalvonta. Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voi välttää edunvalvojan määräämisen.

Edunvalvontavaltuutettu saa laajat valtuudet toimia valtuuttajan puolesta ilman säännöllistä valvontaa, joten valtuuttajan ja valtuutetun välillä tulee vallita vahva luottamus. Edunvalvontavaltuutettu on usein lähisukulainen, mutta se voi olla myös kuka tahansa valtuuttajalle erityisen luotettu henkilö, kuten ystävä tai asioidenhoitoon erikoistunut ammattilainen.

Edunvalvontavaltuutus helpottaa useimmiten sekä läheisiä että viranomaisia ja hoitohenkilöstöä. Läheisille on helpompaa, kun he tietävät, kuka asioita hoitaa ja miten. Viranomaisille ja hoitohenkilöstölle on puolestaan selkeää, kuka päättää asiakkaan tai potilaan puolesta ja millä valtuuksilla.

Valtuutuksessa voi antaa haluamilleen henkilöille oikeuden tarkastella salassa pidettäviä terveystietoja. Näin toimimalla valtuuttaja voi varmistaa sen, että kaikilla itselle tärkeillä henkilöillä on mahdollisuus seurata terveyteen ja sairaanhoitoon liittyviä asioita.

Valtuutettu on lain nojalla velvoitettu pitämään kirjanpitoa valtuuttajan omaisuuden käytöstä. Jos valtuuttajalla on valtuutetun lisäksi muita luotettuja läheisiä, hän voi antaa kyseisille läheisilleen oikeuden tarkastella valtuutetun pitämää kirjanpitoa. Näin valtuutetun toimintaa voidaan sekä kontrolloida että tukea ilman viranomaisia.

Edunvalvontavaltuutuksia kannattaa allekirjoittaa ja todistaa ainakin kaksi kappaletta. Toinen alkuperäisistä kappaleista on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi. Tärkeintä luonnollisesti on, että yksi alkuperäisistä edunvalvontavaltuutuksista löytyy ja on saatavissa, jos sitä tarvitaan.

Vara- ja sijaisvaltuutetuiden rooleista sekä edunvalvontavaltuutuksen muotomääräyksistä olen kirjoittanut aiemmin.