Kiinteistön lahjoittaminen

Lahjoitettaessa kiinteistöä tulee huomioida maakaaren sääntely. Maakaaren 2 luvun 1 §:n perusteella lahjakirjasta on käytävä ilmi lahjoitustarkoitus, lahjoitettava kiinteistö sekä lahjoittaja ja lahjoituksen saaja. Myyjän sekä ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava lahjakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjoitus kaikkien lahjakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa, ellei lahjoitusta tehdä sähköisesti maakaaren 5 luvun Lue lisää…